;
بنای عاشقی
وبلاگ اختصاصی دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


بهار آب و آیینه را رو به رو کرد
 

دل باغ تا سبزه را آرزو کرد
بهار آب و آیینه را رو به رو کرد

زمین را در اطراف باران رهانید
تن خسته ی خاک را زیر و رو کرد

تشر زد به تالاب های زمینگیر
دل قطره ها را پر از جستجو کرد

خیابان پر از خلوت و خامشی بود
خم کوچه ها را پر از های و هو کرد

نگاهم پی خواهشی سبز می رفت
بهار آمد و با دلم گفتگو کرد

مرا با صدای تر آبها خواند
مرا با دل خسته ام رو به رو کرد

چنان با من از مرگ آلاله ها گفت
که روحم تب مرگ را آرزو کرد

 

شاعر: سلمان هراتی:: برچسب‌ها: سلمان هراتی
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۳

.:: ::.

حکایت در اثبات اختیار

 

«حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار و صحت امر و نهی و بیان آنک عذر جبری در هیچ ملتی و در هیچ دینی مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزای آن کار کی کرده است چنانک خلاص نیافت ابلیس جبری بدان کی گفت بما اغویتنی والقلیل یدل علی الکثیر»

 

 

 

 

آن یکی می‌رفت بالای درخت

می‌فشاند آن میوه را دزدانه سخت

صاحب باغ آمد و گفت ای دنی

از خدا شرمیت کو چه می‌کنی

گفت از باغ خدا بندهٔ خدا

گر خورد خرما که حق کردش عطا

عامیانه چه ملامت می‌کنی

بخل بر خوان خداوند غنی

گفت ای ایبک بیاور آن رسن

تا بگویم من جواب بوالحسن

پس ببستش سخت آن دم بر درخت

می‌زد او بر پشت و ساقش چوب سخت

گفت آخر از خدا شرمی بدار

می‌کشی این بی‌گنه را زار زار

گفت از چوب خدا این بنده‌اش

می‌زند بر پشت دیگر بنده خوش

چوب حق و پشت و پهلو آن او

من غلام و آلت فرمان او

گفت توبه کردم از جبر ای عیار

اختیارست اختیارست اختیار

اختیارات اختیارش هست کرد

اختیارش چون سواری زیر گرد

اختیارش اختیار ما کند

امر شد بر اختیاری مستند

حاکمی بر صورت بی‌اختیار

هست هر مخلوق را در اقتدار

تا کشد بی‌اختیاری صید را

تا برد بگرفته گوش او زید را

لیک بی هیچ آلتی صنع صمد

اختیارش را کمند او کند

اختیارش زید را قدیش کند

بی‌سگ و بی‌دام حق صیدش کند

آن دروگر حاکم چوبی بود

وآن مصور حاکم خوبی بود

هست آهنگر بر آهن قیمی

هست بنا هم بر آلت حاکمی

نادر این باشد که چندین اختیار

ساجد اندر اختیارش بنده‌وار

قدرت تو بر جمادات از نبرد

کی جمادی را از آنها نفی کرد

قدرتش بر اختیارات آنچنان

نفی نکند اختیاری را از آن

خواستش می‌گوی بر وجه کمال

که نباشد نسبت جبر و ضلال

چونک گفتی کفر من خواست ویست

خواست خود را نیز هم می‌دان که هست

زانک بی‌خواه تو خود کفر تو نیست

کفر بی‌خواهش تناقض گفتنیست

امر عاجز را قبیحست و ذمیم

خشم بتر خاصه از رب رحیم

گاو گر یوغی نگیرد می‌زنند

هیچ گاوی که نپرد شد نژند

گاو چون معذور نبود در فضول

صاحب گاو از چه معذورست و دول

چون نه‌ای رنجور سر را بر مبند

اختیارت هست بر سبلت مخند

جهد کن کز جام حق یابی نوی

بی‌خود و بی‌اختیار آنگه شوی

آنگه آن می را بود کل اختیار

تو شوی معذور مطلق مست‌وار

هرچه گویی گفتهٔ می باشد آن

هر چه روبی رفتهٔ می باشد آن

کی کند آن مست جز عدل و صواب

که ز جام حق کشیدست او شراب

جادوان فرعون را گفتند بیست

مست را پروای دست و پای نیست

دست و پای ما می آن واحدست

دست ظاهر سایه است و کاسدست

 

 

مولوی ، مثنوی معنوی ،دفتر پنجم

برگزیده به دست لیلا شهریاری:: برچسب‌ها: مولوی, مثنوی معنوی, دفتر پنجم
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳

.:: ::.

روان باش که پرندگان چنین اند و گیاهان چنین اند
 

 

«...دیروز که نامه ات رسید هنوز شیار دیدنت روی زمین بود و تازه بود. در نیمروز «شمیران» از چه سخن می گفتیم؟ دستهای من از روشنی جهان پر بود و تو در سایه روشن روح خود ایستاده بودی. گاه پرنده وار شگفت زده به جای خود می ماندی.

نازی، تو از آب بهتری. تو از ابر بهتری. تو به سپیده دم خواهی رسید. مبادا بلغزی. من دوست توام و دست تو را می گیرم. روان باش که پرندگان چنین اند و گیاهان چنین اند. چون به درخت رسیدی به تماشا بمان. تماشا تو را به آسمان خواهد برد. در زمانه [ی] ما نگاه کردن نیاموخته اند و درخت جز آرایش خانه نیست و هیچ کس گلهای حیاط همسایه را باور ندارد. پیوندها گسسته. کسی در مهتاب راه نمی رود و از پرواز کلاغی هشیار نمی شود و خدا را کنار نرده ایوان نمی بیند و ابدیت را در جام آب خوری نمی یابد.

در چشم ها شاخه نیست. در رگ ها آسمان نیست. در این زمانه درخت ها از مردمان خرم ترند. کوه ها از آرزوها بلند ترند. نی ها از اندیشه ها راست ترند. برف ها از دلها سپیدترند.»

 

بخشی از نامه سهراب به یک دوستبر

گرفته از کتاب هنوز در سفرم ، سهراب سپهری

برگزیده به دست لیلا شهریاری

 :: برچسب‌ها: بخشی از نامه سهراب به یک دوست
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳

.:: ::.

ای مهربان تر از برگ...
 

ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران

آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران

باز آ که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز
کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زینگونه یادگاران

این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

شاعر:  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی:: برچسب‌ها: ای مهربان تر از برگ, ر محمدرضا شفیعی کدکنی
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۳

.:: ::.

مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است
 

مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است   که راحت دل رنجور بی‌قرار من است
به خواب درنرود چشم بخت من همه‌عمر   گرش به خواب ببینم که در کنار من است
اگر معاینه بینم که قصد جان دارد   به جان مضایقه با دوستان، نه کار من است
حقیقت آن‌که نه درخورد اوست جان عزیز   ولیک درخورِ امکان و اقتدار من است
نه اختیار من است این معاملت؛ لیکن   رضای دوست مقدّم بر اختیار من است
اگر هزار غم است از جفای او بر دل   هنوز بنده‌ی اویم، که غم‌گسار من است
درون خلوت ما غیر در نمی‌گنجد   برو؛ که هر که نه یار من است، بار من است
به لاله‌زار و گلستان نمی‌رود دل من   که یاد دوست گلستان و لاله‌زار من است
ستمگرا! دل سعدی بسوخت در طلبت   دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است
و گر مراد تو این است: بی‌مُرادیِ من   تفاوتی نکند، چون مراد یار من است

 

 

"سعدی"                نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳

.:: ::.

فراخوان دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی - مهر 93

 

نظریه ها و روش شناسی ادبیات تطبیقی
- ادبیات فارسی و عربی از منظر ادبیات تطبیقی 
- تأثیر زبان و ادبیات فارسی و عربی بر ادبیات جهان 
بررسی انتقادی پژوهشهای ادبیات تطبیقی فارسی و عربی -چشم اندازهای پژوهشهای ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه لبنان

-------------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس

مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 شهریور 1393
تاريخ برگزاري همايش: هشتم و نهم مهر 1393
سايت همايش: clpa.um.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0511880435-6
آدرس دبيرخانه: 
محل برگزاري: دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: clpa@um.ac.ir


:: برچسب‌ها: نظریه ها و روش شناسی ادبیات تطبیقی, فراخوان دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی, مهر 93
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳

.:: ::.

فراخوان سومين همايش بين المللي مثنوي معنوي "مولانا، پيام آور صلح و دوستي" - مهر 93

انسان شناسي و انسان دوستي در بيان مولانا
مولانا معلم اخلاق
مولاناپيام آور عالم معنا (عرفان)
نگاهي تطبيقي به نظام اخلاقي از منظر مولانا و ديدگاه فلاسفه غرب
تعليم و تربيت در نظام فكري مولانا
مثنوي و نيازهاي جامعه معاصر
جايگاه مولانا در انديشه جهان غرب
عشق در زبان و بيان مولانا
آرمان شهر از ديدگاه مولانا
آموزه هاي اسلامي در مثنوي معنوي
فلسفه وحدت و وحدت اسلامي از منظر مولانا
و هر موضوعي كه با عنوان همايش ارتباط داشته باشد.
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه اروميه - ايران
دانشگاه يوزونجي ييل - تركيه

---------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس

مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 خرداد 1393
تاريخ برگزاري همايش: 23 و 24 مهر 1393
سايت همايش:www.urmia.ac.ir/riyasat/DocLib5/three%20mathnavi.aspx?PageView=Shared
تلفن تماس دبيرخانه: 3382529-0441
آدرس دبيرخانه: اروميه- خ والفجر 2- روبروي صدا و سيما- دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه
محل برگزاري: ارومیه - دانشگاه اروميه
ایمیل: azarlitrature@urmia.ac.ir


:: برچسب‌ها: فراخوان سومين همايش بين المللي مثنوي معنوي, مولانا, پيام آور صلح و دوستي
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳

.:: ::.

فانتزی و شیوه های فانتزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان

 

 

 فانتزی از ژانرهای کاربردی در ادبیات کودک و نوجوان است. مهم ترین عامل کاربرد این نوع، تخیلی بودن و محال بودن امکان وقوع داستان در عالم واقعی است. فانتزی ها به دو دسته ی عام و مدرن تقسیم می شوند؛ از نظر عناصر سازنده بهترین آثار برای فانتزی سازی عام کتاب های اسطوره ای و حماسی هستند. شاهنامه ی فردوسی به دلیل در برداشتن ماجراها و شخصیت های استثنایی و درون مایه های مناسب، شرایط فانتزی سازی را داراست. با فانتزی سازی داستان های شاهنامه، کودکان و نوجوانان علاوه بر آشنایی ضمنی با متون کهن، از دنیای ساختگی و خیالی مرتبط با ماجراهای این اثر، لذت خواهند برد. در این مقاله نخست ژانر فانتزی را معرفی کرده و به اهداف فانتزی سازی از داستان های اسطوره ای و حماسی پرداخته ایم. سپس عناصر سازنده ی این نوع را که شامل شخصیت سازی و شخصیت پردازی، دورنمایه پردازی و راه های ورود به فانتزی می شود، بر اساس الگوبرداری از پانزده نمونه اثر پدید آمده در این ژانر، دسته بندی کرده ایم و در هر قسمت یافته ها را با برخی از داستان های شاهنامه مطابقت داده ایم و با توجه به این قیاس بخش های مناسب برای فانتزی سازی شاهنامه را معرفی کرده ایم.

 

دانلـــــــــــــود مقاله

نویسندگان: مریم جلالی و مه دخت پورخالقی چترودی 

منبع: مطالعات ادبیات کودک

 

برگزیده به دست لیلا شهریاری:: برچسب‌ها: شاهنامه فردوسی, ادبیات کودک و نوجوان, فانتزی
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در پنجشنبه ۱ خرداد۱۳۹۳

.:: ::.

شکوه خرد در شاهنامه فردوسی

 

 

آيا رفتار پهلوانان شاهنامه خردمندانه بوده است؟

 

«شکوه خرد در شاهنامه فردوسی» اثر محمود رضایی دشت ارژنه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب در سه بخش پرداخته شده است؛ در منظر نخست، کنش یهلوانان ایرانی از منظر خرد بررسی شده است و با سنجش کنش یک یک پهلوانان ایرانشهر، بخردانه و یا نابخردانه بودن کنش آنها نمایانده شده است. در بخش دوم به بررسی کنش پهلوانان انیرانی پرداخته شده است و کوشش شده کنش آنان نیز از منظر خردورزی نقد و بررسی گردد. در بخش سوم نگارنده کوشیده است کنش دیوها، حیوانات و پرندگان شاهنامه را بررسد و نشان دهد که آیا علاوه بر یلان ایرانی و انیرانی، کنش دیوها، حیوانات و پرندگان نیز بر مبنای خرد بوده یا خیر.

نگارنده، شاهنامه مورد پژوهش قرار گرفته در این کتاب را "نامه باستان" ویرایش میرجلال‌الدین کزازی قرار داده و تمام ارجاعات متن به این کتاب بازمی‌گردد. دلیل این امر آن است که "نامه باستان" جامع نسخه‌های معروف شاهنامه، به ویژه نسخه جلال خالقی مطلق و مسکوست، و مصحح کوشیده است که با توجه به نسخه‌های معروف شاهنامه، به متنی پیراسته و نزدیک‌تر به ذهن و زبان فردوسی دست یابد.

در معرفی پشت جلد این کتاب می‌خوانیم:
شاهنامه فردوسی گران‌سنگ‌ترین سند هویت ایران است و هیچ اثری را نمی‌توان در گستره ایران زمین یافت که توانسته باشد، در حد قد و قامت این نامه نامور، ایرانیان را با هویت و تمدن و فرهنگ پربار پیشین خود آشنا کرده باشد. فردوسی این دانشی مرد بخرد، با همه وجود کوشید در برابر توفان سهمناک یورش تازیان کمر خم نکند و با سرایش شاهنامه هم زبان شیرین فارسی را از دستبرد زمانه در امان نگه دارد و هم تمدن و فرهنگ و هویت ایرانی را در رگ به رگ اثرش بدمد.

با توجه به اینکه فردوسی شیعه معتزلی بوده است و یکی از ارکان بنیادین مذهب او خردگرایی است و همچنین اثر سترگش را با ستایش خرد آغاز کرده است و در سراسر نامه سپندش، هرجا مجالی پیش آمده، به ستودن خرد پرداخته است، این پرسش پیش می‌آید که آیا کنش پهلوانان شاهنامه نیز، اعم از ایرانی و انیرانی، بر مبنای خرد است و یا روی به سوی دیگری دارد؟

پرسش دیگر این است که اگر کنش پهلوانان شاهنامه بخردانه است، آیااین امر فقط شامل یلان ایرانی می‌شود یا پهلوانان انیرانی نیز از خرد بهره مندند؟ از دیگر سو آیا کنش یلان ایرانی همه بخردانه است یا حتی پهلوانانی چون رستم نیز گاه به کارهای نابخردانه دست می‌یازد؟ طبعا اگر فقط یلان ایرانی از خرد بهره مند باشند، و انیران یکسر نابخردانه وارد عمل شوند، شاهنامه چنین بشکوه و پر هیمنه نمی‌بود و پیروزی ایرانیان و انیران چندان رنگ و بویی نمی‌داشت. از دیگر سو اگر کنش یلان ایرانی همه بخردانه باشند، این امر نیز از ارزش شاهنامه می‌کاهد و یلان شاهنامه را فرا زمینی می‌نماید. باری این دغدغه‌هاییست که نگارنده کوشیده است در این پژوهش، با بررسیدن کنش تک تک یلان شاهنامه، پاسخی شایسته درخوری برای آنها بیابد و پیش روی خواننده قرار دهد و بدین ترتیب شکوه خرد را در شاهنامه هرچه بیشتر نمایان سازد.

نویسنده در پیشگفتار این کتاب آورده: 
بسیاری از پهلوانان شاهنامه، اعم از ایرانی و انیرانی، در گیر و دار جنگ به نیرنگ دست می‌آویزند و می‌کوشند که به هر شکل ممکن، با کشتن هماورد خود، جان سالم به در برند. نمونه را چنانکه می‌دانیم، رستم در نبرد با سهراب موفق می‌شود با آویزش با نیرنگ، از مرگی حتمی رهایی یابد و در فرجام، سینه سهراب جوان و ناکارآزموده را بردرد و او را به کام مرگ فرستد. حال آیا باید کنش رستم را ناجوانمردانه خواند یا آن را اوج بخردی رستم تلقی کرد؟

بی گمان کشتن رستم بخردانه بوده است و او حق داشته در برابر دشمنی که همه ایرانیان را به هراس افکنده و با سپاهی پر هیمنه، مدعی درهم نوردیدن تاج و تخت ایرانیان بوده، به نیرنگ دست‌آویزد و به هر شکل ممکن دشمن را سر به نیست کند. 

نکته مهمی که همیشه باید در سنجش کنش پهلوانان مدنظر داشت این است که، جنگ منطق خود را دارد و قاموس خود را می‌طلبد و نباید آن را با قاموس اخلاق و دین و مذهب درهم آمیخت. شگفت است فردوسی خود نیز به این امر آگاه بوده و صراحتا ما را از درهم آمیختن مسائل، برحذر می‌دارد و انتظار دارد کنش یلان را درآوردگاه، از دیدگاه منطق جنگ برسنجیم و مسائل احساسی را در سنجش کنش‌های پهلوان راه ندهیم:

چو همره کنی جنگ را با خرد      دلیرت ز جنگاوران نشمرد
خرد را و دین را رهی دیگر است      سخن‌های نیکو به بند اندر است    

و یا در جای دیگر نیز فردوسی، همین امر را به شیوه‌ای دیگر یادآور شده است:

به دانش نیاید سر جنگجو      نباید به جنگ اندرون آبروی
سر مرد جنگی خرد نسپرد      که هرگز نیامیخت کین را با خرد

 

منبع : خبرگزاری کتاب ایران:: برچسب‌ها: معرفی کتاب
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۳

.:: ::.

نمایش اپرای عروسکی مولوی


خرید بلیط از http://www.tiwall.com/نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۳

.:: ::.

نمایش اپرای عروسکی حافظخرید بلیط از http://www.tiwall.com/نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۳

.:: ::.

زادروز استاد محمدعلی بهمنی شاد باد

1

 

خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست

 

این جا برای از تو نوشتن هوا کم است

دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است!

اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست

من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست

در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است

تا این غزل شبیه غزل های من شود

چیزی شبیه عطر حضور شما کم است

گاهی ترا کنار خود احساس می کنم

اما چقدر ل خوشی ی خواب ها کم است! 

خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست

آیا هنوز آمدنت را بها کم است!

 

۲۷ فروردین ماه زادروز استاد محمدعلی بهمنی را

با آرزوی روزهایی سرشار از شادکامی

 شادباش می گوییم.

 

 نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در چهارشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۳

.:: ::.

بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار

1

 

آنچه من در عشق جانان یافتم

آنچه من در عشق جانان یافتم کمترین چیزها جان یافتم
چون به پیدایی بدیدم روی دوست صد هزاران راز پنهان یافتم
چون به مردم هم ز خویش و هم ز خلق زندگی جان ز جانان یافتم
چون درافتادم به پندار بقا در بقا خود را پریشان یافتم
چون فرو رفتم به دریای فنا در فنا در فراوان یافتم
تا نپنداری که این دریای ژرف نیست دشوار و من آسان یافتم
صد هزاران قطره خون از دل چکید تا نشان قطره‌ای زآن یافتم
خود چه بحر است این که در عمری دراز هرگزش نه سر نه پایان یافتم
شمع‌های عشق از سودای دوست در دل عطار سوزان یافتم

 

 

2

 

۲۵ فروردین ماه سالروز بزرگداشت شیخ فریدالدین  عطار گرامی باد.

 

 نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در دوشنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۳

.:: ::.

بهار ِبهترین
 

 

 

خبر دارم که در فردای فرداها

بهار ِ بهترینی هست.

دری را می‌گشایی:

 پشت آن، درهای دیگر هم

خبر دارم

گشوده می‌شود آن آخرین در  هم.

بهاری پشت آن در

             لحظه‌ها را می‌شمارد باز

و هر قفلی

کلیدی تازه دارد باز.

من از دیروزهایِ رفته دانستم

که در امروز ِ ما تقدیر ِ فردا آفرینی هست

خبر دارم

 

بهار بهترینی هست!

 

شاعر: سید علی میر افضلی

پیوند مرجع: اسپریچو

منبع عکس: JACK LARSON PHOTOGRAPHY

به انتخاب لیلا شهریاری

 

 :: برچسب‌ها: سید علی میر افضلی
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در یکشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۳

.:: ::.

بررسی عناصر نمایشی در مثنوی

بررسی عناصر نمایشی در مثنوی

بررسی ساختار و محتوای حکایت هایی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی که دستمایه‌ی نمایشنامه نویسان معاصر ایران و جهان گشته؛ و در سال های اخیر توجّه خاصّی به آنها شده، موضوع این مقاله ی پژوهشی است.

با نگاهی به شیوه‌ و اسلوب ساختار این حکایت ها از جنبه‌های داستان‌پردازی، قصد داریم که به برداشت اهالی نمایش و ابزار و عناصر نمایشی، در این حکایت ها بپردازیم. درونمایه، پیرنگ، شخصیّت‌پردازی، گفت‌وگو، تعلیق و انتظار آفرینی و صحنه‌پردازی از محوری‌ترین موضوعات داستان های مثنوی معنوی ست که موضوع این بحث می‌باشد.

مثنوی مولانا پس از گذشت قرن ها در پیوند با زندگی، طرز سلوک و اندیشه‌های این عارف بزرگ، اسباب جاودانگی او را فراهم آورده است. این عارف شاعر و داستان پرداز، با انتخاب موضوع های دلنشین و نیز، توانایی در نگارش آنها، به ثبت احوال و افکار دوران خویش پرداخته و سرانجام کتاب مثنوی معنوی را به مثابه‌ی یکی از بهترین آثار تاریخ فرهنگ و ادب این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشته است.

مثنوی معنوی که در نهایت انسجام و استحکام تألیف یافته، حاوی آموزه های عرفانی و ادبی ممتاز و برجسته‌ در قالب و ساختار داستان و نمایش است که هر انسان آزاده‌‌ای را به راستی به تحسین وا می‌دارد. درونمایه و اسلوب داستان‌پردازی کتاب مثنوی مولانا در حکایت‌های شگفت‌انگیز آن رخ می‌نمایاند. موضوع‌های مرتبط با زندگی، رسایی، فصاحت و بلاغت و بیان هنری این حکایت‌هاست که بر ذهن شنوندگان اثر می‌گذارد و آنان را برمی‌انگیزد که در همان مسیر گام برداشته و تا جایی که می توانند عامل به اعمال نیک آن داستان ها باشند و حتّی برخی از آنها را البتّه با تصّرف، برای بیان اندیشه‌هایش به‌کار ‌گیرند.

بی‌گمان مولوی در استخدام حکایت برای القای اندیشه‌های ژرف خود، آیتی است و بهتر از تمام عارفان پیش از خود از این ابزار استفاده کرده است. درونمایه‌ی عمیق همین حکایت‌ها و طرز قصّه‌گویی مولاناست که مثنوی او را به شاهکاری بی‌بدیل و بلامنازع تبدیل کرده است؛ و اهمّیّت بررسی در این باب صد چندان به نظر می رسد.

این مقاله توسط استاد محمّدعلی رضایی در اولین همایش ملی عناصر نمایشی در ادبیات که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار شد، ارائه شده است. 

در ادامه عکسهای این همایش و متن کامل مقاله را ببینید...نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در سه شنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۲

.:: ::.

بیهقی جاودانه سازِ تاریخ

بیهقی جاودانه ساز تاریخ

محمّدعلی رضایی

هرگاه نام بیهقی و کتابش به میان می آید، گویی تاریخ با تمامی زوایا، زیبایی‌ها و زشتی هایش دوباره زنده می شود. آن هم تاریخی که حکایت از صداقت و درستکاری راوی آن دارد. با خواندن بخش های گوناگون آن احساس لذّت و شادی، حسرت و تاثّر و گاه تعجّب و تحیّر گریبانگیرمان می شود؛ و زبان از بیان احساسات و عواطف حاصل از آن وقایع تاریخی عاجز می گردد. نثر بينابين كتاب تاريخ بيهقي، هم سادگي و استواري دوره‌ي اوّل (ساماني) را دارد و هم خصوصيّاتي از نثر فنّي را. همچنين آميختگي نظم و نثر و اشعار عربي و آيه و حديث از دیگر ويژگي‌هاي ست که بيهقي با آوردن جملات پي‌در پي و استفاده از الفاظي كه در محاورات آن روزگار مستعمل بوده، مطالب را روشن تر مي‌ سازد و وقايع را به گونه ای بیان می کند كه خواننده را در برابر آن واقعه قرار مي‌دهد.

این مقاله در همایش ملی بزرگداشت بیهقی در روز اول آبان ۱۳۹۲ در دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار توسط استاد محمّدعلی رضایی به صورت چکیده ارائه شده است.

بیهقی جاودانه ساز تاریخ

دانلود کنید...

 

دانلود">نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در چهارشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۲

.:: ::.

همسفر با نوشته های رنج

همسفر با نوشته های رنج

   ( نگاهی به اشعار حسین پناهی )

محمّدعلی رضایی

حسین پناهی، آنقدر که در عرصه ی سینما و تئاتر شناخته شده، متاسّفانه به همان اندازه در عرصه ی شعر معاصر برای اغلب ادب دوستان ناشناخته مانده است. پناهی در مجموعه ی آثار خود نگاهی فیلسوفانه به آفرینش و هستی دارد. آنگونه که گاه سخنانش ما را یاد فیلسوفان بزرگی چون افلاطون و ارسطو می اندازد و گاه  عنان به عنان شطحیّات عارفان و صوفیان گرانقدری چون بایزید بسطامی و جنید بغدادی در میدان سخن می تازد.

در این مجموعه ها از پنجره ای به جهان می نگرد که  گویی جز هیچ بزرگ در پشت آن نیست؛ و زمانی دیگر از خود می پرسد که ستاره ها به چه می اندیشند، که این چنین می درخشند. از دید او تردید فلسفی و کنکاش در آنهاست، که باعث ایجاد پرسش در آدمی می گردد و سرانجام این پرسش ها دانایی و رسیدن به همان مقام حیرت است؛ که منجر به سکوت می شود. دغدغه ی محالات و غیرممکن ها هیچگاه او را رها نمی کنند. گویی سرِ آن دارد که چرایی فلسفی آنها را حل کند و ساعت ها با آنیمای ذهنی خود که همیشه همراه اوست- به بحث و جدل می پردازد. و امّا سرانجام "لا أدری" را تنها راه رسیدن به جواب پرسش های خود می داند.

به تعبیری شعر پناهی دو خاستگاه و یا دو عامل مؤثّر را با خود به همراه دارد: یکی شخصیّت درونی و روحیّات حسین پناهی به عنوان یک انسان و دیگری محیط پیرامونی اوست.    

این مقاله در دومين همايش ملی زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور واحد بجنورد ارائه شده است. نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در چهارشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۲

.:: ::.

همایش پژوهش عناصر نمایشی در ادبیات فارسی - اسفند 92
بررسی عناصر نمایشی در حکایات بوستان و گلستان سعدی
بررسی عناصر نمایشی در حکایات کلیله و دمنه
بررسی عناصر نمایشی در تاریخ بیهقی
بررسی عناصر نمایشی در قصص عامیانه
بررسی عناصر نمایشی در مثنوی
بررسی اقتباس های نمایشی برگرفته از حکایات گلستان و بوستان سعدی ، کلیله و دمنه و قصص عامیانه 
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
------------------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
------------------------
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 دی 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 بهمن 1392 
تاريخ برگزاري همايش: 3 و 4 اسفند ماه 1392
سايت همايش: iaubushehr.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09173232786
آدرس دبيرخانه: بوشهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل برگزاري: بوشهر
ایمیل: smmahmoodi56@yahoo.com


نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲

.:: ::.

دستِ ناپیدا
 

می چرخد این تسبیح و دستی، هیچ پیدا نیست

پشت سر هم دانه ها یک ریز می آیند

یک دانه روشن، دیگری تاریک

ریز و درشت دانه ها، در رشته ای باریک

نه می توانی رشته را دیدن

نه دست را در کار گردیدن

می چرخد این تسبیح و عمر ما

پایان پذیرد

عاقبت

اما…

«اما» رها کن، جای «اما» نیست

می چرخد این تسبیح و دستی، هیچ، پیدا نیست

شعر از استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

به انتخاب لیلا شهریاری

 

پ.ن: پیشنهاد می کنم تصنیفِ دستِ نا پیدا، کار مشترک علی قمصری و وحید تاج (آلبوم برف خوانی) را بشنوید.:: برچسب‌ها: محمد رضا شفیعی کدکنی
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در چهارشنبه ۴ دی۱۳۹۲

.:: ::.

نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايراني - اردیبهشت 93

3

مشاهده همه همايش های n.ilkhanipour@ut.ac.ir
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------
مطالعۀ نظري و كاربردي زبان‌هاي ايراني با محوريّت

- معني‌شناسي
- نحو
- تعامل نحو و معني‌شناسي
- زبان‌شناسي رايانه‌اي (نحو و معني‌شناسي)
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 آذر 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 9 و 10 ارديبهشت 1393
سايت همايش: literature.ut.ac.ir


محل برگزاري: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
ایمیل: semtax.conf@ut.ac.ir


:: برچسب‌ها: نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايرانيارد
نوشته شده توسط گروه زبان و ادبیّات فارسی در شنبه ۲۵ آبان۱۳۹۲

.:: ::.

.............. مطالب قدیمی‌تر >>

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by benayeasheghi
This Template By Theme-Designer.Com

منوی اصــــلی -------------------- Menu

دربــــــــــــــاره -------------------- About

وبلاگ اختصاصی
دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی

با همکاری:
دانشجویان دانشکده ی ادبیّات و زبان های خارجی

benaye_asheghi@yahoo.com

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

پیشـــــین -------------------- Previous

لینکستان -------------------- LinkDump

ابر برچســـــــب -------------------- Tag

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com